Projektas „Telemetrinių įrenginių intensyvaus duomenų srauto apdorojimo sistemos kūrimas“ įvykdytas

UAB „Baltic Car Equipment“, viena didžiausių informacinių transporto valdymo sistemų kūrėjų, gamintojų ir diegėjų Baltijos šalyse, sėkmingai įvykdė projektą - „Telemetrinių įrenginių intensyvaus duomenų srauto apdorojimo sistemos kūrimas“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-03-034). Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal priemonę „Intelektas LT“. Projekto, trukusio 17 mėnesius vertė - 719.803,00 Lt, o 435.470,00 Lt buvo skirta iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo.

Projekte, vykdant mokslinius tyrimus, sukurtas unikalus produktas - Telemetrinių įrenginių intensyvaus duomenų srauto apdorojimo sistema, kuri apima šias sudėtines dalis:

Po projekto pradėtos veiklos bus plėtojamos toliau, tobulinant ir vystant sukurtą produktą pagal rinkoje vyraujančius poreikius.

Pasinaudodama projekto metu sukaupta patirtimi, UAB „Baltic Car Equipment“ ir toliau inicijuos naujus projektus, kurių metu bus kuriami nauji intelektualūs produktai bei paslaugos. Prioritetas bus skiriamas dar didesnio mokslinio potencialo kaupimui bei tolesniam bendradarbiavimui su mokslo institucijomis.

  • Tarnybinių stočių sistemą, pritaikytą lygiagretinti intensyvias sinchronines ir (arba) asinchronines vartotojų, telemetrinių įrenginių duomenų ir informacijos užklausas bei atsakymus į jas.
  • Tarnybinėms stotims pritaikytą programinę įrangą, kuri atsakinėja į konkrečias užklausas ir intensyviai vykdo duomenų bei informacijos mainus su duomenų bazių valdymo sistema.
  • Tinkamai pasirinktas duomenų bazių valdymo sistemas ir jų galimybių pritaikymą Sistemos sprendimui.
  • Kliento programinės įrangą, galinčios apdoroti išygiagretintų telemetrinių įrenginių duomenų srautus ir paversti juos į naudingą vartotojui informaciją.

ES

Другие новости

Обновленный сертификат E-Mark для всей линейки продукции BCE FMS500!
Подробнее

ЗАО „Baltic Car Equipment“ было отмечено сертификатом «Самые сильные в Литве, 2018». Данный сертификат свидетельствует о финансовой стабильности и надёжности компании.

Подробнее

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами, и мы предоставим наиболее подходящее решение для вашей компании. Чтобы ответить на ваш запрос нам понадобится до 1 рабочего дня.

*
*
*
*
content